Har du en djurfråga? Ett djur i nöd? Här är tips på vad du kan göra.

Tack för att du bryr dig om och engagerar dig för våra vilda djur!

Här får man svar på frågor om djur och natur.

Museets jourhavande biolog Didrik Vanhoenacker svarar på frågor om djur och natur från allmänheten och media. Till sin hjälp har han museets alla forskare och specialister inom olika ämnen.

Didrik svarar också gärna på frågor om ekologi, evolution och annan biologi. Enklast är att mejla in frågor via formuläret här på webben. https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/fragajourhavandebiolog.147.html

Det går också att ringa under kontorstid på telefon 08-5195 4138.


Har du hittat ett skadat djur?

KFV Riks är ett riksförbund bestående av ett 40-tal lokalföreningar ochrehabiliterare spridda över hela landet från Ystad i söder till Haparanda i norr. KFV:s verksamhetsområde är rehabilitering av fåglar och vilt, där allt arbete sker ideellt och KFV:s etiska regler är ledstjärna.

http://www.kfv-riks.se/Kontakt

OBS! Vilda djur får inte hållas i fågenskap, oavsett de är skadade eller inte. Därför får du inte själv ta hem och försöka sköta eller mata ett djur. Hittar du ett dött eller skadat rovdjur, rovfågel eller en sällsynt fågel ska du alltid ringa polisen.

Viltjouren Uppsala – Verksamheten är Aktiv

Igelkottar, ekorrar alla fåglar (ej statens vilt).

Maria Winberg. Lena Ängby 17, Storvreta. Tel: 0707-74 70 70 

Viltolycka. Vad säger Polisen?

<klippt ur länkad webbsida> Ta varningsmärken för vilt på allvar. Var särskilt uppmärksam under gryning och skymning. Detta gäller om du råkat ut för eller upptäcker en viltolycka. Om du råkat ut för en viltolycka ska du ringa 112 och göra en polisanmälan. Du ska även placera ut en varningstriangel samt märka ut platsen där olyckan skett. Markeringen ska vara på den sida av vägen där djuret försvann. Du måste göra en anmälan, ställa ut triangel och markera olycksplatsen även om djuret inte är synbart skadat eller ligger avlidet kvar på platsen.

Skyldigheten gäller: älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv lo, utter, örn och mufflonfår. Att inte anmäla en viltolycka med nämnda djur är straffbart. Det klassas som en smitningsolycka och kan ge böter. Du behöver även anmäla ifall du har kört på en ren, även om renar inte räknas som vilt.

https://polisen.se/lagar-och-regler/trafik-och-fordon/viltolyckor/

Har du hittat ett sjukt eller dött vilt djur?

<klippt ur länkad webbsida> SVA undersöker döda vilda djur för att övervaka sjukdomsläget bland Sveriges vilt. Om du träffar på sjuka eller döda vilda djur, speciellt om det gäller flera djur, vill vi gärna att du rapporterar in det du hittat till oss.

https://www.sva.se/vilda-djur/rapportera-in-fynd-av-sjuka-eller-doda-vilda-djur/