Nu vänder vi oss till dig som är villig att göra en extra insats för naturen i länet!

Till alla medlemmar i Naturskyddsföreningen Uppsala län 

Intresset för natur, biologisk mångfald och friluftsliv har ökat mycket under 2020. Så här skriver vår ordförande Johanna Sandahl i ett medlemsbrev:

– ”Situationen både tvingar oss och ger oss möjligheter att testa ett nytt sätt att förhålla oss till flera saker. En av de mest konkreta är digitaliseringen. Många av oss får just nu arbeta och sköta alla våra sociala kontakter med digitala verktyg och näsan framför skärmen. Digitala verktyg finns i överflöd och många tvingas lära sig ny teknik.

Men när skärmen blir viktigare blir också naturen viktigare.

Behovet av att vara utomhus växer. Möjligheten att prata om naturkänsla ökar. Ta gärna tillfället i akt att vara extra mycket ute i naturen och uppmuntra andra att ta sig ut.”

Samtidigt ser vi att andra samhällsintressen, och samhällsbehov, hotar vår tätortsnära natur mer än någonsin. Det dyker ideligen upp nya ärenden där vårt engagemang och vår kunskap behövs.

Vi kan påverka på flera olika sätt som ideell miljöorganisation. Politiskt kan vi skriva debattinlägg, ställa följdfrågor som inte massmedia ställer, och vi kan överklaga beslut där vi ser att det brister i hänsyn till natur och miljö. Praktiskt kan vi presentera Upplands natur för dem som inte hittar ut själva, eller lära oss mer av dem som känner till den. Vi kan representera föreningen i olika nätverk och organisationer, och vi kan ta egna initiativ till aktiviteter vi personligen brinner för. Det finns mycket att göra och tiden är knapp.

Just nu söker vi specifikt efter en valberedning till vår styrelse. Naturligtvis välkomnar vi även alla medlemmar som vill engagera sig aktivt.   

Att ta sig an ett uppdrag i Naturskyddsföreningen Uppsala län innebär, förutom styrelsearbete, också möjligheter att åka iväg på stimulerande kurser, årsmöten m.m .samt tillgång till nätverk av olika slag beroende på vad du är intresserad av. 

Möt nya människor och väx tillsammans med föreningen!

Kontakta gärna Kristina, vår verksamhetsutvecklare med funderingar kring vad just du  kan bidra till vår viktiga verksamhet med.
Kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se | 070-2371933

Vi hoppas att du vill bidra till föreningsarbetet! Känn dej välkommen! 

Hälsningar, Marianne Kahn, ordförande