17 april | Välkommen till länsstämma@zoom 2021

Lördag den 17 april kl.10-12, hemma hos dig.

Tema: Hotat strandskydd

Strandskyddet är under attack

Stränder runt hav och sjöar är viktiga för den biologiska mångfalden. Men en ny utredning föreslår nu att strandskyddet ska försvagas kraftigt. Det vore förödande för vattenlevande organismer som är helt beroende av orörda strandnära livsmiljöer – bland annat fungerar de grunda vikarna som barnkammare åt fiskar. Strandskyddet hjälper oss också att tackla klimatutmaningarna och är dessutom en viktig del av allemansrätten.

Naturskyddsföreningen kräver:
Att strandskyddsutredningens förslag inte genomförs innan det har utretts vilka miljökonsekvenserna är.
Att allmänheten ska ha tillgång till orörda stränder även i framtiden.
Att lättnader i strandskyddet bara tillåts i glesbygd och inte i kust- och skärgårdsområden eller vid de stora sjöarna.
Att strandskyddet vid små sjöar och vattendrag behålls.

Naturskyddsföreningen fortsätter att driva på för politiska beslut som skyddar våra hav, sjöar och stränder. Ditt stöd behövs och gör skillnad. Stort tack!

Program

kl.10 Ordförande Marianne Kahn, hälsar alla välkomna (10 minuter)

kl.10.10 Det hotade strandskyddet: föredrag med Mia Svedäng från rikskansliet. Naturskyddsföreningen Östhammar berättar om sitt yttrande i 
 strandskydds-utredningen. Frågestund. (50 minuter)

kl.11 Paus (10 minuter)

kl.11.10 Riksstyrelsen informerar (10 minuter)

kl.11.20 Stämmoförhandlingar (40 minuter)

Alla Naturskyddsföreningens medlemmar i Uppsala län är varmt välkomna!


>>  Anmäl dig till malardalen@naturskyddsforeningen.se 

Ange ”Länsstämma Uppsala 2021” i ämnesraden.
Skriv ditt namn, kretstillhörighet och gärna medlemsnummer i meddelandet.

>>  Fredag den 16 april är sista anmälningsdag, och du får länken till länsstämman. Stämmohandlingar: https://uppsala-lan.naturskyddsforeningen.se/om-oss/dokument2021/