Fullbokat: Medlemskonferens på slottet

Till alla medlemmar i Uppsala län

Söndag 26/11 ca. kl 9.30 – 15.30 Fullbokat


GULD MED GRÖNA SKOGAR

Medlemskonferens på Uppsala slott om skogar,
skogsbruk och skydd av värdefull natur.

Vi vill välkomna intresserade medlemmar i Naturskyddsföreningen som vill lära sig mer om skogsfrågor och knyta kontakter med andra medlemmar, skogsgrupper och kretsar som på olika sätt är engagerade för skogens ekosystem, arter och miljöer.

Preliminärt program

kl. 9.30 Samling med frukostmacka.

 • Välkommen till skogskonferensen. – ordförande Maria Gardfjell och Annika Rastén
 • Ett inspirerande föredrag i ord och bild om dagens och framtidens skogar. – Peter Hunger och Kristoffer Stighäll
 • Vårt arbete för omställning av skogsbruket till ett naturbaserat skogsbruk. – Brita Asplund, Sakkunnig skog, Naturskyddsföreningen 
 • Panel med förmiddagens talare, och skogsaktiva Naturskyddsföreningen Tierp. – Förmiddagens talare och Inger Lindgren, ordförande i Tierpskretsen
 • Hur kan Studiefrämjandet hjälpa oss att skydda skogar. 
  – Alfred Kihlberg, Studiefrämjandet

kl.12. Vegetarisk höstbuffé från Cajsas kök

 • Så här jobbar vi i Nya skogsgruppen i Uppsala. Tips till alla som vill komma med i arbetet eller starta fler skogsgrupper. – Ivar Anderberg
 • Att jobba systematiskt med att söka upp skyddsvärda skogar. Slitet med inventeringar och fynd av naturvårdsarter kan bli ännu mer värdefullt med ett strategiskt tänk. –  Emil Nilsson, vetenskapspedagogen.
 • Goda erfarenheter av att arbeta med Svenska kyrkan – strategi för att få kyrkan att ställa om till naturnära skogsbruk. – David Johansson, Naturskyddsföreningen i Örebro och Värmland
 • Motorsågskurs i Älvkarleby – Lars Karlsson, Naturskyddsföreningen Älvkarleby
 • Hur pratar Naturskyddsföreningen med enskilda skogsägare och bolag? Har satsning på ekoturism något värde för kommuner att skydda natur? – Per Jiborn, Naturskyddsföreningen Kalmar
 • Goda exempel från lokalföreningarna, skogsgrupperna och enskilda medlemmar, så här tar vi vidare skogsengagemanget och kampen för vår natur.

kl 15. Fika och avslutande sammanfattning om dagen och lite om skogsfrågorna som är i hetluften. Hur kan vi opinionsbilda mer effektivt? – Maria Gardfjell, ordförande Naturskyddsföreningen Uppsala län

Peter Hunger inleder dagen med ett inspirationsföredrag.

Peter berättar om sina erfarenheter av att mycket ägnad  tid i vildmarksliknande skogs- och myrmarkerna vid Forsmarksån, som sedermera blivit ekoparken Forsmark. Han även drivit på för andra naturreservat i Uppland, och att hitta lövskogar som kan bli framtidens skogar lämpliga för vitryggig hackspett. Med sig har han också Kristoffer Stighäll som i många år lett Projektet vitryggig hackspett.

Vi bjuder på finfika och höstbuffé – från Cajsas kök.


Välkommen!

önskar Naturskyddsföreningen Uppsala Län genom
Maria Gardfjell, ordförande
och Kristina Keyzer, verksamhetsutvecklare kansli Mälardalen