Härmed kallas kretsarnas ombud och övriga medlemmar till länsstämma

Kretskonferens och länsstämma med vårvandring söndag den 21 april 2024

– Salsta slott norr om Vattholma i Uppsala –


Kretskonferens 9.30 – 11

9.30 Fika (kaffe + smörgås)

9.50 För krets-aktiva. Ett matnyttigt forum där vi går igenom praktiska lösningar för ökat samarbete mellan kretsarna, nyheter, support och tips.

Föredrag för alla medlemmar  11 – 12.30

11.00 En bensträckare med vatten och frukt. Övriga deltagare ansluter.

11.30 Så jobbar vi med EU-valet, och så påverkar det vår natur. – Maria Gardfjell, länsordförande och Ylva Lidén, riksstyrelsen.

Lunch och kaffe samt kaka 12.30

– Länsstämma 13.30 –

Vårvandring 14.30 – ca. 16

14.30 Guidad vandring på Salstaleden mot Skyttorp Kombinera ett trevligt möte med en lika fin naturupplevelse! Vi kommer upptäcka vårtecken längs Salstaleden som vi vandrar först från Vattholma station – Salsta slott samt Salsta slott – Skyttorp station


Tänk på …

  • Kläder efter väder och bra skor är bra att ha. Vi hoppas på vårfåglar och frisk luft.
  • Medtag eget eftermiddagsfika till vandringen.
  • Ta gärna tåget, annars samåk gärna och kolla med din krets om möjlighet till reseersättning.
  • Kretsstyrelserna i Uppsala län uppmanas att utse och anmäla ombud till stämman. Länsförbundet står för ombudens reseersättning.
  • Ingen kostnad för deltagarna.

Välkomna önskar styrelsen för länsförbundet

Anmäl dig så här senast fredag den 15 april

Meddela namn, krets, vilka delar av dagen du deltar samt specialkost till Kristina på vårt regionkansli senast den 15 april.

kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se eller tel. 070-237 19 33

Hitta hit!

Tåg till Vattholma station – gemensam promenad till Salsta slott ca 30 min

Tågtider till Kretskonferensen,

Från Uppsala 8.12 ankomst till Vattholma 8.26

Från Knivsta 7.56

Från Enköping stn 6.58 (buss – tåg)

Från Bålsta stn 6.16 (bilresa till Vattholma föreslås)

Från Östhammar 6.49

Från Tierp 8.10

Från Älvkarleby 7.54

Tågtider till Länsstämman

Från Uppsala 10.12

Följ ej Google Maps GPS om du kommer med bil, vissa dagar leder den till baksidan av slottet där det inte finns parkeringsplatser (andra dagar kan den visa rätt). Framsidan, där parkeringsplatserna finns, nås däremot alla dagar via väg 290, avfart mot Salsta och sedan in till vänster vid skylt mot slottet. Besöksadress är Lena Salsta 63, 743 92 Vattholma.

Tillbaka hem gör vi en vandring på Salstaleden till Skyttorps station med en naturguide. För den som kommer med bil men vill vara med på vandringen rekommenderas parkering vid Vattholma station.


Ombud

§ 37 Länsstämma

Länsförbundets högsta beslutande organ är länsstämman som består av medlemmar som av sina respektive kretsar utsetts till ombud. Enskild medlem får närvara vid stämman och har yttrande- och förslagsrätt. Kretsarna har rätt att sända ombud till länsstämman i förhållande till föregående års medlemsantal enligt följande:

• upp till 1 000 medlemmar = 4 ombud

• 1 001–2 000 medlemmar = 5 ombud

• 2 001 eller fler medlemmar = 6 ombud

Ur Naturskyddsföreningens stadgar. Läs mer: https://cdn.naturskyddsforeningen.se/uploads/2023/12/33301_170a6f3b1fc7614.pdf

Årsmöteshandlingarna: