Uppsala Naturfest 15/6:  En skön, grön dag för dig och naturen!

Välkommen till en inspirerande dag för alla om natur och miljö. Vi bjuder på naturupplevelser, miljökunskap, hållbara tips, levande musik och mycket mer. Kom till Parksnäckan i Stadsträdgården och fyll på med naturkraft, du också!

Följ programmet som fylls på dag för dag:

Aktiviteter och utställare i Stadsparken kl 12–15

 • Fixarbord: I parken står ett långt fixarbord där du kan sy, laga och göra om kläder och gamla saker med hjälp. / Naturskyddsföreningen Miljövänliga veckan i samarbete med Studiefrämjandet
 • Naturfalken: Känner du igen och kan namnen på tio eller 20 arter? Då har du goda möjligheter att förtjäna Naturskyddsföreningens nya utmärkelse Naturfalken. / Eva Lindberg, Naturskyddsföreningen.
 • Hållbara Uppsala: Hur ser Uppsalas landsbygd och stad ut med mindre konsumtion, mer lokala kretslopp och utan fossila bränslen? Med utställningen Hållbara Uppsala vill vi beskriva det Uppsala vi vill ha. / Jordens vänner.
 • Gör något meningsfullt i din vardag: Vi berättar om hur du kan engagera dig lokalt i Uppsala och visar på olika typer av ideella uppdrag som är aktuella just nu. / Volontärbyrån
 • Täljhäng: Upplev skillnaden att tälja i färskt kontra torrt trä och hur enkelt det kan vara att börja plastbanta när man täljt sin första sked, smörkniv, stekspade, honungssked, slev.. listan kan göras lång. Vi har med oss några produkter för försäljning och ett antal moraknivar som vi håller under uppsikt, för den som vill prova på täljning. /  med Täljogram
 • Kom ut i naturen: Upplandsstiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv, folkhälsa och naturskola. / Upplandsstiftelsen
 • Upptäck Upplands vilda växter!: Svarar på frågor om växter, floraväkteri och om föreningens aktiviteter, guidning i Stadsträdgården, lite ogräs samt kikar på vilka invasiva främmande växter som kommunen håller i sina odlingar.
  Upplands Botaniska Förening
 • Bygg ett vildbihotell: Nu räddar vi bina, möt Per Bengtsson och fråga och inspireras till hur du kan ta hand om våra bin.
 • Med familjen i naturen: Natursnokarna – vi leker, lär och bara är. Upptäckarlust, naturkänsla och enkelhet! Att Natursnoka är enkelt. Ingen dyr utrustning eller långa bilresor är nödvändiga. Vi snokar i närområdet/närnaturen, oftast med enkla verktyg av återvunnet material.
 • Rödlistade arter. Hjälp oss rapportera: Under 2018 inleder ArtDatabanken det stora arbetet med att ta fram 2020 års rödlista för hotade arter. I det arbetet är Artportalens data och rapportörernas insats mycket värdefull. Nu efterlyser vi alla de observationer som ännu inte lagts in i Artportalen./ Artdatabanken
 • Klimatstudenterna: Med det nystartade projektet ”Lev som ni lär!” vill vi ge studenter en plattform för att hjälpa sina skolor att ställa om snabbare och bli mer klimatvänliga./ Studenter för klimatvänliga högskolor och universitet
 • Parkhäng med Schysst: Här får du konkreta tips på hur du kan engagera fler i kampen att rädda planeten. Vi bjuder även på dans, musik, miljöquiz och härliga priser!/ Schysst!
 • Tid för våtmark: Information och inspiration om vad som kan göras lokalt för vatten / Naturskyddsföreningen Skog och naturvård

Lärorika, spännande föredrag på scenen, och utställare i Parksnäckan kl 12–15

 • Klimatföreläsning med Kevin Anderson: gästprofessor vid CEMUS, Uppsala Universitet samt professor i energi och klimatförändringar, University of Manchester./  CEMUS
 • Trädgårdsdelning: Vi står med Mat- och jordbruksverkets bord för alla som vill testa vår tjänst för trädgårdsdelning och prata med oss om vår rörelse för fler köksträdgårdar. / Co-Grow
 • Kommunpolitikenkäten presenterasKlimatval Uppsala
 • Betydelsen av biologisk mångfald:Biomfdag med Rebecca Le Moine
 • En källa till kunskap: Artportalen är ett viktigt verktyg för professionell, såväl som ideell, naturvård och en unik källa till kunskap som redan nu leder till riktade naturvårdsinsatser och som i framtiden kan hjälpa oss att se trender för att förebygga miljö- och klimatproblem. / Artdatabanken
 • Engagemang, kärnavfall: Vi vill berätta om Naturskyddsföreningens framgång med att arbeta med kärnavfallsfrågor som lett fram till att ett dåligt projekt för slutförvaring av kärnavfall i kopparkapslar kan komma att stoppas. / Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.
 • Kvalitetsingenjör berättar: Med högt tekniskt kunnande och stort engagemang levererar vi dricksvatten, renar avloppsvatten, hämtar hushållsavfall, producerar biogas och återvinner avfall./Uppsala vatten, Anders Svensson Uggla

Kom och träffa experter och engagerade medlemmar från våra nätverk. Fråga och få svar på vad just du kan göra för att vara en riktigt bra naturkraft!

 • Klimat-upplysningen: Klimatnätverket. Här finns en solcellsdriven mobilladdningsstation igång. Kom och prata med oss medan din telefon snabbladdas av solen!
  Klimatfrågan är global och klimatnätverket nationellt, men då mycket av klimatpåverkan sker där vi bor, jobbar och handlar finns det lokala och regionala klimatgrupper. De driver på i regionala frågor, ordnar utbildningar med mera. Finns det en grupp där du bor är det bara att hänga på! Du kan också tillsammans med andra medlemmar i nätverket starta en arbetsgrupp, lokalt eller inom ett specifikt område som just du brinner för.
 • Skogs-upplysningen: SkogsnätverketTillsammans startar vi aktioner för att lyfta skogsfrågor och rädda våra skogar. Du är välkommen att vara med som volontär på inventeringarna, komma med egna initiativ och engagera dig i en skogsgrupp, eller bara ta del av informationen som delas i nätverket. Lokala skogsgrupper jobbar mycket med verktyg som namninsamling, debattartiklar, kurser i artbestämning och inventering samt olika typer av politikerpåverkan för att bevara och skydda närliggande skogar. Igenom nätverket kan olika verktyg delas och utvecklas mellan olika grupper vilket ökar styrkan i vårt arbete.
 • Havs-upplysningen: Havsnätverket. I havsnätverket kommer du i kontakt med 600 medlemmar inom Naturskyddsföreningen som är intresserade av havsmiljön. Vi driver gemensamma kampanjer, utbyter kunskap, ordnar utbildningar och inspirerar varandra.
 • Kemikalie-upplysingen: Kemikalienätverket. Kemikalienätverket består av över 1200 ideellt aktiva medlemmar i Naturskyddsföreningen. Tillsammans arbetar vi för att sprida kunskap om exponeringen av farliga kemikalier som människor och miljö utsätts för, över hela världen. Samt ger tips och råd hur man ska undvika farliga kemikalier på bästa sätt.Det gör vi bland annat genom kartläggningar och undersökningar, seminarier, omvärldsbevakning, debattartiklar, kontakter med myndigheter och företag, samt olika aktiviteter riktade mot allmänheten.
 • Jordbruks-upplysningen: Mat- och jordbruksnätverket. Exempel på aktiviteter som ordnas i nätverket är kurser och studiebesök om ekologisk odling och biogas, lokal matmarknad, Hagens dag, Ängens dag, naturguidning i odlingslandskapet, ekologiska matlagningskurser, solidaritetsarbete och vängrupper i Syd.
 • Miljörätts-upplysningen: Miljörättsnätverket. Ofta får vi information från våra lokalföreningar, kretsar, runt om i landet om ärenden som är på gång. Det kan exempelvis handla om avverkning av en skyddsvärd skog, bebyggelse i strid mot strandskyddet eller etablering av ett vattenkraftverk i en strömbiotop med öring och flodpärlmussla. Kretsarna kan själva driva rättsfall i domstolarna och överklaga domar som strider mot miljölagarna. Ibland är det alltså kretsarna som processar i målen och ibland är det juristerna på riksföreningen som för föreningens talan i målen eller överklagar domar som inte tar tillräcklig hänsyn till miljön.
 • Rädda vitryggig hackspett- upplysningen: Utan ideella insatser hade vitryggsprojektet inte varit möjligt! Arbetet organiseras i ett nätverk som tillsammans kartlägger fågelns livsmiljöer, tar reda på hur många fåglar det finns, stödutfodrar och informerar markägare, myndigheter och allmänhet.
 • Tid för våtmark: inspiration om vad som kan göras lokalt för vatten. Viva vatten! / Naturskyddsföreningen Skog och naturvård

Kretsar och länsförbund i Naturskyddsföreningen

Det är inte bara djur och växter som surrar, prasslar och rasslar runt i naturen, det är även naturälskande människor som vårdar, njuter av, folkbildar och skyddar skog och mark. Vi ser till att naturen omkring oss får en röst!

Är du intresserad av vad som händer ute i landet eller vill komma i kontakt med Naturskyddsföreningen på din ort? Träffa oss alla här på plats!

”mini-Almedalen” i Parksnäckan. En miljöpolitisk debatt. kl 15–16.30 

 • Debatten kommer vi att fokusera på miljöpolitiken efter valet. Vi tar avstamp i de utvärderingar Naturskyddsföreningen gjort av miljöpolitiken under den gångna mandatperioden och blickar framåt mot de kommande fyra åren. Vi bjuder in företrädare för en handfull partier till debatten.
 • Efter debatten om den rikstäckande miljöpolitiken intas scenen av lokala politiker för en diskussion om lokal miljöpolitik bortom valet. Vi räknar med en stor publik bestående av både en allmänhet från Uppsala och Naturskyddsföreningens aktiva från norr till söder.

Debatten kommer att modereras av Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen Uppsalas ordförande Per Hedberg och Staffan Lindberg.

Grillarna tänds och musikkvällen drar igång kl 16.30–19