Uppsala Naturfest 15/6

Lördagen den 16 juni – söndagen den 17 juni har Naturskyddsföreningen sin riksstämma i Uppsala. Dagen innan, fredagen den 15 juni, passar vi på att bjuda in allmänheten till en heldag i Uppsala Stadsträdgård som lyfter fram det stora, breda, aktiva och ideella engagemanget kring natur och miljö, och visar på vilken positiv kraft det har.

Syften med dagen:

  • Lyfta fram och synliggöra det stora, breda, ideella och aktiva engagemang som finns kring natur och miljö.
  • Visa på glädjen i det, och den positiva kraft det utgör i att påverka vår gemensamma framtid.
  • Och samtidigt visa på de stora, viktiga utmaningar som gör att engagemanget verkligen behövs.
  • Visa på att alla kan vara med och göra skillnad på olika sätt, och olika nivåer – och få fler att vilja göra engagera/aktivera sig.

Uppsala Naturfest 15/6

En skön, grön dag för dig och naturen!

Fredagen den 15 juni slår vi upp grindarna till en inspirerande dag för alla om natur och miljö. Tillsammans kommer vi att bjuda på upplevelser, tips, pyssel, berättelser, kunskap, utställningar, musik, föredrag, workshops och mycket mer.

Med Uppsala Naturfest vill vi lyfta fram det stora, breda, ideella och aktiva engagemang som finns kring natur och miljö. All glädje som finns i det, och vilken positiv kraft det utgör i att påverka vår gemensamma framtid.

Så kan du vara med:

Uppsala Naturfest arrangeras av Naturskyddsföreningen Uppsala Län. Hör av dig till oss med frågor om deltagande, eller förslag på aktiviteter, stöd du kan stå för eller andra idéer:

• Kristina Keyzer, kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se, 070 237 1933

Uppsala Naturfest, huvudprogram:

Kl. 12–16: Naturskyddsföreningens länsförbund och alla andra natur- och miljöföreningar m fl ställer ut, inspirerar och informerar runt scenen i Parksnäckan och i området precis utanför i Stadsträdgården.

Kl. 12–15: Experter, kännare och aktiva föreläser och berättar om sina specialområden på Parksnäckans scen.

Kl. 15–16: Scenprogrammet avslutas med ett ”mini-Almedalen” med deltagande rikspolitiker.

Kl. 16–19: Dagaktiviteterna rundas av, grillarna tänds och musikunderhållningen drar igång.

Prospekt för deltagare pdf