Välkommen till Uppsala Naturfest 1/6 2019

Vi planerar för ett skönt parkhäng med allsång!

Temat för Naturfesten 2019 är Biologisk mångfald och Klimat.

Naturfesten 1:6 inbjudan deltagare (PDF för utskrift)

Uppsalas natur- och miljöföreningar samlas på ett ställe och bjuder allmänheten på korta föreläsningar, utflykter, aktiviteter och allsång med Staffan Lindberg. 

Vi vill på detta roliga och avspända sätt sprida kunskap och motivera engagemang för dessa aktuella och viktiga ämnen. 

Programmet som det ser ut i april (fylls på efterhand):

9-10 Morgonutflykt till Kronparken ”Krama en gammal tall” med Uppsala kommun

Här kan du – titta på de 350 år gamla tallarna – undersöka de ovanliga arterna av svampar, växter och insekter, som till exempel talltickan och reliktbocken – promenad till Gula villan, framme till 10 och invigning.

10 Invigning i Stadsträdgården

”Klimathotets påverkan på biologisk mångfald”
– ungdomar från gymnasieskolans miljöprogram
– länsstyrelsen om Agenda 2030

10-19 Allsång och roliga aktiviteter i parken med Staffan Lindberg

  • Kom och ta Naturfalken – ett simborgarmärke för artkunskap, Naturskyddsföreningen.
  • Allsång med Staffan Lindberg, sånghäfte kommer att finns för nedladdning, och delas ut på plats.
  • Operation rädda bina! rapportera räddningsinsatser, bygg holkar m.m., Naturskyddsföreningen.
  • Quiz med Fröaktionen!, Afrikagrupperna
  • ….
  • …. här fyller vi på nu, ju fler vi blir ju roligare!

13-14 Hållbarhetsvandring i Uppsala med Maria Gardfjell

Följ med på en vandring på 3-4 km genom Uppsalas stadsmiljö. Temat för vandringen är de 17 globala målen för hållbar utveckling. Vi gör ett antal stopp som vart och ett symboliserar ett enskilt mål där vi diskuterar, inspireras av varandra.

22 Kvällsfågelskådning utmed Fyrisån med Pekka Westin

Pekka guidar bland vårsommarkvällens fåglar.