Utmaningar och verksamhet

Naturskyddsföreningen är en ideell och partipolitiskt obunden miljöorganisation. Föreningen har 221 000 medlemmar och finns i lokalföreningar/kretsar och länsförbund över hela landet.

Kärleken till naturen är vår drivkraft.

Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot och försöker hitta konstruktiva lösningar på problemen.

Ju fler vi är, desto större kraft har vi att förändra samhällsutvecklingen till det bättre. Vi arbetar med att påverka politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt.

Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden.

Vi står dessutom bakom världens tuffaste miljömärkning, Bra Miljöval. Den är en del i vårt arbete med att utveckla bra verktyg för miljömedvetna konsumentval.

Projekt på gång! Expedition: Naturen i Uppsala län

Vi tror att många fler än de som idag vistas i naturen längtar dit, men vet inte hur de ska göra för att ta sig dig, och undrar vad de kan göra när de är där.
Har man deltagit i Expeditionen under året och varit runt på utvalda vackra platser i länet, träffat lokala Naturskyddare, fått kunskaper och erfarenheter av den varierande naturen, och vilken plats man kan ta i den, då har man allt som behövs för att söka upp nya platser i naturen på egen hand.

Vi vill genom erfarenheten och kunskapen vi förmedlar genom Expeditionerna i länet ge deltagarna möjlighet att hitta sin egen ingång till naturen både bokstavligt och bildligt talat.

Presentation av idén -Expedition: Naturen i Uppsala län

Naturfalken. Är ni sugna på att göra detta i er Naturskyddsförening?

Det finns en låda med färdigt material att låna .

E-post eller telefon 070-2371933

Konceptet med Naturfalken är inspirerat av simborgarmärkena och Akademibokhandelns läsborgarmärken. Du genomför ett tydligt uppdrag och får köpa ett märke som visar att du klarat av det. Naturfalken vänder sig till alla åldrar.

Kontakta Kristina, Naturskyddsföreningen Uppsala län.

Verksamhetens fokus 2017

Styrelsen i länsförbundet kommer under 2017 arbeta för att förse kretsarna med de resurser de behöver för att vara en stark aktör som påverkar miljömålsarbetet lokalt.

Några exempel på länsförbundets support till kretsarna:
Föredrag och  utbildningar
Nätverkande med lokalpolitiker, press och media
Remisser och utlåtanden
Inspiration och projektstöd

Länk till bild med enkel beskrivning av fokusverksamheten för länsförbundet 2017

Jordbruk och livsmedelstrygghet

Vad vi gör:
Vi medverkar på olika sätt till att det blir möjligt att köpa mer lokalproducerad mat och påverka konsumenter att välja ekologiskt och närproducerat.

Läs mer

Klimatförändringar

Vad vi gör:
Vi arbetar med information, utbildning och aktiviteter i klimatfrågan.

Läs mer

Miljögifter i samhälle och natur

Vad vi gör:
Vi stödjer de lokala Handla miljövänligt – grupperna genom att en styrelseledamot i länsförbundet är regionalt ansvarig.

Läs mer

Samarbete med andra organisationer mm

Vad vi gör:
Vi är medlemmar i MKG som granskar kärnavfallsfrågan.
Vi agerar i detaljplaneskeden och yttrar oss och överklagar om det behövs.
Vi skriver insändare i lokaltidningar om rovdjursfrågan.

Läs mer

Handla miljövänligt nätverket

Vad vi gör:
Miljövänliga Veckan – höstens stora kampanj
Varje år i vecka 40 arrangerar vi Miljövänliga Veckan. Det är vår största kampanjaktivitet. Då går vi ut och affischerar, sätter upp utställningar, står på gator och torg och visar på goda alternativ. Bara fantasin sätter begränsningar för vad som kan göras. Lusten, viljan och tiden får bestämma. Rikskansliet står för kampanjmaterial, faktaunderlag, huvudbudskap och handledning.

Gå med i Handla Miljövänligt-nätverket Var med och påverka politiker, producenter och butiker!

Klädbytardagen

Vi i den rika delen av världen shoppar allt mer, trots överfyllda garderober. Det drabbar miljö och människor hårt i andra länder. Samtidigt så börjar många tröttna på slit-och-släng-trenden. Second hand är både miljösmart och kul. På Klädbytardagen blir det ännu bättre. Det är en rolig, social och helt gratis aktivitet som ger konkret miljönytta. De plagg som man har tröttnat på eller som inte längre passar blir nya och roliga för någon annan. Livet på kläderna förlängs och vi bidrar till en bättre miljö.

Sveriges största klädbytardag

Välkommen till "Schysst sommar och vinter"

Projektet ”Schysst sommar och vinter” startade för fem år sedan och vänder sig i första hand till ungdomar som Naturskyddsföreningen inte tidigare haft kontakt med.

Vi är en demokratisk folkrörelse med mer än 221 000 medlemmar och lokala föreningar i så gott som hela Sverige. Ändå är det många som inte vet vad vi gör för natur och miljö. Vi tror att om fler får möjligt att upptäcka naturen, kommer också fler att bry sig om hur vi tar hand om vår natur och miljö, både den som finns nära och långt borta.

Nu är det dags för våra natur- och miljöaktiviteter för ungdomar.

Natursnokarna

Natursnokarna nu i Uppsala län, Sörmlands län och Västmanlands län = Mälardalen!

Har du snokat i naturen på sistone: Gör något meningsfullt med ditt barn eller barnbarn

Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet med syftet att välkomna fler barn och vuxna ut i naturen. Vi snokar runt i naturen med barnasinnet i behåll. Natursnokarna gör utflykter och vi lär oss om Naturen genom att leka, upptäcka och undersöka. Dels för att det är så roligt, dels för att få oss att må bra. Natursnokarna vänder sig till familjer, barn och vuxna tillsammans, men fokus är på de minsta.

Hur snokar vi?
Aktiviteterna varierar beroende på vilka intressen som deltagarna och ledarna har. Vi följer upp spår i snön, snokar upp kräldjur och skådar fågel.

Det är bara fantasin som sätter stopp.

Rovdjurspolicy Uppsala län

Länsförbundets rovdjurspolicy uppdaterades den 14 september 2009. Denna policy ska ses som ett stöd för föreningens medlemmar vid arbete med rovdjursfrågor och förhoppningsvis kan den också stimulera till ökade insatser för bevarande av rovdjuren. Policyn ska ses som ett komplement till dokument som finns på nationell nivå, däribland Jakt- och Fiskepolicyn.

Läs

Vill du vara med oss och göra något!

Naturskyddsföreningen Uppsala län har i nuläget 10 686 medlemmar varav ett hundratal är aktiva.

Vi vill gärna bli flera!
Hör av dig till Uppsala länsförbunds ordförande Marianne, och verksamhetsutvecklare Kristina på Naturskyddsföreningens kansli för Mälardalen och prata med oss om vad just du kan göra.

Sväng in här och ta kontakt med oss!